Felvételi tájékoztató

Hatosztályos képzés A Gödöllői Református Líceum felvételi előkészítő alkalmakat szervez 6.osztályos diákok részére magyar és matematika tárgyakból havi egy alkalommal. Az első foglalkozás október 6-án 9 órakor kezdődik. 2. alkalom:   november  10-én, 9 órakor 3....

2018.09.10. Hétfő

Mk 1,21-28 Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azon­nal a zsinagógába ment, és tanított. Álmélkodtak a tanítá­sán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógájuk­ban egy tisztátalan lélektől...

2018.09.03. Hétfő

Lk 16,1-12 Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfár­sá­godról, mert nem lehetsz többé sáfár....

2018.09.02. Tanévnyitó

Lk 15,11-32 Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. A fia­ta­labb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a va­gyon rám eső ré­szét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Né­hány nap múl­va a fiatalabb fiú összeszedett mindent, el­köl­tözött egy távoli...

Kezdődik a tanév!

Tanév eleji dátumok: Tóalmási csendesnapok: 2018. augusztus 31 – szeptember 1. Találkozás: augusztus 31-én 8 órakor a Líceum udvaránUtazás: szülők segítségével autókkalHelyszín: Tóalmás, Élet Szava tábor, Kókai utca 2.Visszaérkezés szombaton 12 óra körül, ahol szintén...