Tanáraink

Tanáraink

Albert Gábor

Evangélikus hittan

Bajusz Árpádné   
Igazgató, Magyar nyelv és irodalom, Orosz nyelv

Balikó Csilla   
Német, 8.b osztályfőnöke

Baloghné Fekete Éva   
Református hittan, Biológia 8.a osztályfőnöke

Basa Viktor   
Katolikus hittan

dr. Benczné Horváth Gizella 
Angol

Bíró Áron
Német, 10. b osztályfőnöke

Borbáth Gábor 
Fizika, Katolikus hittan

Cseri András 
Igazgató helyettes, Történelem, 9.b osztályfőnöke

Csobán Pál
Igazgató-helyettes, Angol, Történelem

Danku István   
Magyar nyelv és irodalom, Ének, Lid Színpad rendezője, Líceumi vegyeskar karnagya 

Dudás Erzsébet 
Francia

Fabók-Dobribán Fatime   
Rajz és vizuális kultúra, Életvitel

Fehér Brigitta  
 
Francia

Finta Ágnes  
Történelem, 11.a osztályfőnök

Fülöp Zsolt
Matematika, Fizika

Gerényi Péter
Testnevelés

Gombos Viktor
Matematika, Ének, 11.b osztályfőnöke

Gombosné Székely Andrea
Angol

Gondáné Farkas Csilla
Német

Hajnal Attila
Magyar nyelv és irodalom, Spanyol,  9.a osztályfőnöke, Mozgókép és Médiaismeret, iskolai könyvtáros

Heltai Zsófia
Magyar nyelv és irodalom, Történelem, 12.c osztályfőnöke

Horváth Zsófia   
Angol

Horváth Zsolt   
Biológia, Kémia, 11.c osztályfőnöke

Ibri Ilyas   
Informatika

Kampfl Orsolya
Matematika, Informatika

Kercsmár Mónika
Magyar nyelv és irodalom, Német

Király Teodóra
Angol

Kiss Kornélia
Angol, 10.a osztályfőnöke

Kőrösiné dr. Molnár Andrea
Biológia, Földrajz,

Mácsai Tamás
Testnevelés

Miklós Attila
Református hittan, Iskolalelkész

Pávics Krisztina
Igazgató helyettes, Francia

Pertis Szabolcs
Matematika, Fizika, 12.b osztályfőnöke

Pintér-Nagy Hilda
Német, 10.c osztályfőnöke

Solt Domonkos
Magyar nyelv és irodalom, 12.a osztályfőnöke

Szilágyi Júlia  
Angol, Matematika

Szőke Balázs
Művészettörténet

Unyi Katalin
Informatika

Unyi Tamás
Matematika, Fizika

Virágos Kis Ágnes
Kémia

Wittmayer Zsuzsanna
Kémia, Biológia